Meteen naar de inhoud

Windradar – meet windkracht en windsnelheid

In het dagelijks leven komen we overal sterke en zwakke wind tegen. Hoe sterker de kracht, hoe gevaarlijker ze kunnen worden. Een windradar laat eenvoudig zien hoe hard de wind waait en in welke richting.

Hoe de windradar werkt

De digitale windkaart is een kaart die het weer, in dit geval specifiek de wind, op dit moment en met een voorspelling laat zien. Kleine bewegende stippen met verschillende kleuren en richtingen vertegenwoordigen de kracht en het verloop van de windstoten. Op de kaart is te zien hoe de windsituatie is en zich in bepaalde delen van de wereld kan ontwikkelen. Op deze manier kunnen gevaarlijke stormen worden voorspeld en kunnen gebieden met hoge en lage druk worden geïdentificeerd.

Hiervoor stuurt een windradar via antennes elektromagnetische signalen de atmosfeer in. Verschillende weersverschijnselen zoals wind, sneeuw of regenen stuur ze terug met wisselende intensiteit. Op basis van de gegevens kan het systeem conclusies trekken over het weer, de sterkte en de richting ervan. Dit wordt vervolgens gebruikt om de digitale windkaart te maken.

Wat betekenen de kleuren in de windradar?

De kleuren vertegenwoordigen verschillende windintensiteiten en zijn af te lezen uit de legende. De snelheid wordt gemeten in kilometer per uur.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen zwakke en sterke wind, waarvan de kleuren gedifferentieerd zijn. Blauw staat voor zachte wind met een snelheid van ongeveer 1 tot 23,6 mph, geel voor 23,6-45,9 mph. Als de kleur rood wordt, wordt de wind ook gevaarlijk: de windkracht kan hier variëren van 46 mph tot meer dan 72,7 mph. De laatste wordt beoordeeld als a orkaan. De laatste wordt beschouwd als een orkaan.

Verschillende soorten wind en hun oorsprong

Er zijn verschillende soorten wind die weerradar kan meten. Deze omvatten bijvoorbeeld de passaatwinden, die van de ene regio naar de andere waaien. Dit gebeurt om een drukbalans te creëren tussen een gebied met hoge druk en een gebied met lage druk. Dergelijke vormen worden vaak veroorzaakt door temperatuurverschillen in verschillende regio's.

Overheersende winden ontstaan wanneer de zon de aarde verwarmt en de lucht stijgt in de lucht. Koele lucht zakt naar de grond en ook hier zorgen winden voor een evenwicht dat dicht bij de aarde plaatsvindt.

Een jetstream daarentegen is een wind op grote hoogte. Op de grond is het nauwelijks waarneembaar, maar het heeft een grote invloed op de weersomstandigheden en de kracht van andere winden. Je kunt je een jetstream voorstellen als een snelle luchtband in de atmosfeer.

De snelheid van de luchtstromen wordt gemeten om de windkracht te bepalen. Dit was vroeger een moeilijke taak totdat Francis Beaufort in 1806 de anemometer uitvond. Het apparaat bestaat uit kleine schelpen die in een cirkel rond een door wind aangedreven as draaien. Hoe hoger de kracht, hoe sneller de beweging. Een computer berekent hieruit de windkracht en geeft de snelheid in kilometers per uur of mijlen. Uit deze cijfers is de intensiteit direct af te lezen met behulp van de Beaufortschaal.

De beroemde schaal – de Beaufort windschaal

Windkracht Beschrijving km/u m/s kn mph
0 Kalm 0 – 1 0,0 – <0,3 0 – <1 0 – <1,2
1 Lichte lucht 1 – 5 0,3 – <1,6 1 – <4 1,2 – <4,6
2 Lichte bries 6 – 11 1,6 – <3,4 4 – <7 4,6 – <8,1
3 Zacht briesje 12 – 19 3,4 – <5,5 7 – <11 8,1 – <12,7
4 Matige wind 20 – 28 5,5 – <8,0 11 – <16 12,7 – <18,4
5 Sterke bries 29 – 38 8,0 – <10,8 16 – <22 18,4 – <25,3
6 Sterke bries 39 – 49 10,8 – <13,9 22 – <28 25,3 – <32,2
7 In de buurt van Gale 50 – 61 13,9 – <17,2 28 – <34 32,2 – <39,1
8 Stormwind 62 – 74 17,2 – <20,8 34 – <41 39,1 – <47,2
9 Sterke storm 75 – 88 20,8 – <24,5 41 – <48 47,2 – <55,2
10 Storm 89 – 102 24,5 – <28,5 48 – <56 55,2 – <64,4
11 Gewelddadige storm 103 – 117 28,5 – <32,7 56 – <64 64,4 – <73,6
12 Orkaan 117 ≥ 32,7 ≥ 64 ≥ 73,6

De Beaufort wind schaal is een schaal gemaakt door de gelijknamige uitvinder, waarop je de windintensiteit kunt indelen in categorieën op basis van de snelheid. Doorslaggevend is het effect dat een wind van een bepaalde snelheid heeft op de omgeving. De schaal loopt dus van windkracht 0 – kalm, tot windkracht 5 – frisse wind, tot windkracht 12 – orkaan. De kracht kan ook eenvoudig worden berekend: neem de windsnelheid in knopen plus 5 en deel het resultaat door 5.

Is windkracht 12 gevaarlijk?

Kracht 12 wordt beschouwd als een orkaan volgens de schaal van Beaufort. De wind heeft een snelheid van meer dan 113 mph en is sterk rood gemarkeerd op de windradar. Een orkaan kan gevaarlijke gevolgen hebben, omdat de wind takken van bomen kan scheuren, bomen kan ontwortelen en dingen over de grond kan gooien. Ook schade aan gebouwen of problemen met autorijden door de storm behoren tot de mogelijkheden. Windkracht 12 is zeldzaam, maar laat grote verwoestingen achter. Over het algemeen is voorzichtigheid geboden vanaf categorie 5, en vanaf 10 moet u het huis zo mogelijk niet meer verlaten.

Overzicht

Winden zijn fascinerende natuurverschijnselen, maar afhankelijk van hun intensiteit kunnen ze ook gevaarlijk zijn. Een windradar bepaalt het weer door elektromagnetische signalen en wordt vastgelegd in een digitale windradar of windkaart. Ook voorspellingen zijn mogelijk, zoals je die kent van het weerbericht. De schaal van Beaufort verdeelt winden in categorieën en bepaalt het potentiële gevaar voor de omgeving op basis van hun snelheid. Als de weerkaart rood is, kun je beter thuisblijven.