Meteen naar de inhoud
Startseite » Privacybeleid

Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming onze verklaring inzake gegevensbescherming, die we onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is de verantwoordelijke voor het vastleggen van gegevens op deze website (dus de “verwerkingsverantwoordelijke”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder de rubriek "Wetelijk verplichte informatie" op deze website.

Hoe leggen we uw gegevens vast?

Wij verzamelen uw gegevens doordat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult in ons contactformulier.

Onze IT-systemen leggen automatisch andere gegevens vast wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om het foutloos aanbieden van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens zonder dat u een vergoeding hoeft te betalen voor dergelijke openbaarmakingen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Aarzel niet om op elk moment contact met ons op te nemen via het adres dat wordt vermeld in de sectie "Wetelijk verplichte informatie" op deze website als u vragen hebt over deze of andere problemen met betrekking tot gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Bovendien heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Raadpleeg voor meer informatie de verklaring inzake gegevensbescherming onder sectie "Recht op beperking van gegevensverwerking".

Analysetools en tools geleverd door derden

Het is mogelijk dat uw browsepatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u onze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij analyseprogramma's noemen. In de regel worden de analyses van uw browsepatronen anoniem uitgevoerd; dat wil zeggen dat de browsepatronen niet naar jou te herleiden zijn. U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de prestaties ervan voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie hierover onze verklaring inzake gegevensbescherming hieronder.

U heeft wel de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses. In deze verklaring gegevensbescherming informeren wij u over de bezwaarmogelijkheden.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, wordt een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonlijke gegevens omvatten gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de informatie wordt verzameld.

Hierbij wijzen wij u erop dat de overdracht van gegevens via internet (dwz via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke (in de AVG de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd)

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Petros Aslanakis

Hochkalterstrae 4

90471 Neurenberg

Duitsland

E-mail: post(@)wetterradar.org

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook op elk moment de toestemming die u ons al hebt gegeven, intrekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele melding per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 afd. 1 verlicht. e of f AVG heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van gronden die voortvloeien uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Raadpleeg deze verklaring inzake gegevensbescherming om de wettelijke basis te bepalen waarop elke verwerking van gegevens is gebaseerd. Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende beschermingswaardige gronden voor de verwerking van uw gegevens kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als het doel van de verwerking is het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten (bezwaar op grond van art. 21 lid 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om deel te nemen aan directe reclame, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betrokken persoonlijke gegevens voor dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar conform art. 21 lid 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of op de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht, ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als juridische middelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren, overhandigen aan u of een derde partij in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zou eisen, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals inkooporders of vragen die u ons als websitebeheerder indient, te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U herkent een versleutelde verbinding door te controleren of de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" wisselt en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie over, blokkering, rectificatie en vernietiging van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om te allen tijde informatie over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers en het doel van de verwerking van uw gegevens op te vragen. U heeft mogelijk ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres vermeld in het gedeelte "Informatie vereist door de wet".

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om het opleggen van beperkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Om dit te doen, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres vermeld in de sectie "Wet verplichte informatie". Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens te eisen.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 afd. 1 AVG zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vorderen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van hun archivering - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die worden aangehaald door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

Weigering van ongevraagde e-mails

We maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de sectie "Wetelijke informatie" om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar we niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en haar pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

3. Vastlegging van gegevens op onze website

Koekjes

In sommige gevallen gebruiken onze website en haar pagina's zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd nadat u onze site verlaat. Andere cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen de volgende keer dat u onze website bezoekt.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u elke keer dat cookies worden geplaatst op de hoogte wordt gesteld en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te accepteren of om de acceptatie van cookies voor specifieke situaties of in het algemeen uit te sluiten en om de automatische verwijdering te activeren van cookies wanneer u uw browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) moeten worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

To manage the cookies and similar technologies used (tracking pixels, web beacons, etc.) and related consents, we use the consent tool “Real Cookie Banner”. Details on how “Real Cookie Banner” works can be found at <a href="/nl/”https://devowl.io/rcb/data-processing/”/" rel="”noreferrer”" target="”_blank”">https://devowl.io/rcb/data-processing/</a>.

The legal basis for the processing of personal data in this context are Art. 6 (1) lit. c GDPR and Art. 6 (1) lit. f GDPR. Our legitimate interest is the management of the cookies and similar technologies used and the related consents.

The provision of personal data is neither contractually required nor necessary for the conclusion of a contract. You are not obliged to provide the personal data. If you do not provide the personal data, we will not be able to manage your consents.

Server logbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • De hostnaam van de toegangscomputer
  • De tijd van het serveronderzoek
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden vastgelegd op basis van art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden vastgelegd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 verlicht. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6 (1) a AVG) en/of op onze legitieme belangen (Artikel 6 (1) (f) AVG), aangezien we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooiing van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

De commentaarfunctie op deze website

Wanneer u de reactiefunctie op deze website gebruikt, wordt informatie over het tijdstip waarop de reactie is gegenereerd en uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de gebruikersnaam die u heeft geselecteerd naast uw opmerkingen gearchiveerd.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van alle gebruikers die opmerkingen invoeren. Aangezien we de opmerkingen niet beoordelen voordat we ze publiceren, hebben we deze informatie nodig om actie te ondernemen tegen de auteur in geval van schendingen van rechten, zoals laster of propaganda.

Abonneren op reacties

Als gebruiker van deze website heb je de mogelijkheid om je te abonneren op reacties nadat je je hebt geregistreerd. U ontvangt een bevestigingsmail, die tot doel heeft te verifiëren of u de daadwerkelijke houder bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt deze functie op elk moment deactiveren door een betreffende link in de informatie-e-mails te volgen. De gegevens die zijn ingevoerd in combinatie met abonnementen op opmerkingen worden in dit geval verwijderd. Als u deze informatie echter voor andere doeleinden en vanaf een andere locatie aan ons heeft doorgegeven (bijvoorbeeld bij het inschrijven op de nieuwsbrief), blijven de gegevens in ons bezit.

Bewaartermijn voor opmerkingen

Opmerkingen en eventuele gelieerde informatie (bijv. het IP-adres) worden door ons opgeslagen en blijven op onze website totdat de inhoud waarop de opmerking betrekking had, in zijn geheel is verwijderd of als de opmerkingen om juridische redenen moesten worden verwijderd (bijv. beledigende opmerkingen) .

Legale basis

Opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a AVG). U hebt het recht om op elk moment de toestemming die u ons al hebt gegeven in te trekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele melding per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de totstandkoming, inhoudsorganisatie of wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventaris). Deze acties worden ondernomen op basis van art. 6 afd. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele acties mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens betreffende het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van de diensten en deze te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Dit laat eventuele wettelijke bewaarmandaten onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor online winkels, retailers en de verzending van goederen

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is in verband met de afhandeling van het contract; bijvoorbeeld bij bedrijven die belast zijn met de verzending van goederen of de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen. Verdere doorgifte van gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden.

Grondslag voor de verwerking van gegevens is art. 6 afd. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele acties mogelijk maakt.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is in verband met de afhandeling van het contract; bijvoorbeeld bij de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen.

Verdere doorgifte van gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden.

Grondslag voor de verwerking van gegevens is art. 6 afd. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele acties mogelijk maakt.

4. Sociale media

eRecht24 Veilig delen-tool

Gebruikers kunnen de inhoud van onze website en haar pagina's delen op een manier die voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming op sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter of Google+. Hiervoor gebruikt deze website de eRecht24 Veilig delen-tool. Deze tool brengt geen directe verbinding tot stand tussen het netwerk en de gebruiker totdat de gebruiker actief op een van de knoppen heeft geklikt. De klik op deze knop vormt inhoud zoals gedefinieerd in Art. 6 afd. 1 verlicht. een AVG. Deze toestemming kan op elk moment door de gebruiker worden ingetrokken, wat gevolgen heeft voor alle toekomstige acties.

Deze tool geeft gebruikersgegevens niet automatisch door aan de exploitanten van deze platforms. Als de gebruiker is geregistreerd bij een van de sociale netwerken, verschijnt er een informatievenster zodra de sociale knop van Facebook, Google+1, Twitter et al wordt gebruikt, waarmee de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat deze wordt verzonden.

Onze gebruikers hebben de mogelijkheid om de inhoud van deze website en de pagina te delen op een manier die voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming op sociale netwerken, zonder dat er een volledige browsegeschiedenis wordt gegenereerd door de beheerders van deze netwerken.

Plug-ins voor sociale media met Shariff

We gebruiken wel plug-ins van sociale medianetwerken op onze website en haar pagina's (bijv. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

In de regel kunt u deze plug-ins herkennen aan de respectievelijke social media-logo's die verschijnen. Om de bescherming van gegevens op onze website te garanderen, gebruiken we deze plug-ins alleen in combinatie met de zogenaamde "Shariff"-oplossing. Deze applicatie verhindert dat de plug-ins die in onze website zijn geïntegreerd, gegevens aan de betreffende aanbieder overdragen zodra u onze website betreedt.

Een directe verbinding met de server van de provider wordt pas tot stand gebracht nadat u de betreffende plug-in hebt geactiveerd door op de aangesloten knop te klikken (die uw toestemming aangeeft). Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de betreffende aanbieder uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

De activering van de plug-in vormt een toestemmingsverklaring zoals gedefinieerd in art. 6 afd. 1 verlicht. een AVG. U hebt de mogelijkheid om deze toestemming op elk moment in te trekken, wat van invloed is op alle toekomstige transacties.

Facebook plug-ins (Like & Share-knop)

We hebben plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, op onze website geïntegreerd. U herkent Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Telkens wanneer u onze website en haar pagina's bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw plug-in onze website heeft bezocht. Als u echter op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze website en de pagina's ervan koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze website en zijn pagina's toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount. We moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie de Verklaring van gegevensbescherming van Facebook op: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website en haar pagina's kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-account terwijl u op onze website bent.

Het gebruik van de Facebook-plug-in is gebaseerd op art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn op sociale media.

Twitter-plug-in

We hebben functies van het sociale mediaplatform Twitter in onze website geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Terwijl u Twitter en de functie "Re-Tweet" gebruikt, worden websites die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account en bekendgemaakt aan andere gebruikers. Tijdens dit proces worden ook gegevens aan Twitter overgedragen. We moeten erop wijzen dat wij, de aanbieders van de website en haar pagina's niets weten over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik van deze informatie door Twitter. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/en/privacy.

Het gebruik van Twitter-plug-ins is gebaseerd op art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn op sociale media.

Je hebt de mogelijkheid om je instellingen voor gegevensbescherming op Twitter te resetten onder de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+ plug-in

Onze website en haar pagina's gebruiken functies van Google+; de aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Opnemen en delen van informatie: Met behulp van de Google+ knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. De Google+-knop biedt u en andere gebruikers op maat gemaakte Google-inhoud en inhoud van onze partners. Google slaat de informatie op die u voor inhoud met +1 hebt ingevoerd, evenals informatie over de website/pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1-items kunnen samen met uw profielnaam en uw foto als informatie worden weergegeven in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere locaties op websites en advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de diensten van Google voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, heb je een openbaar Google-profiel nodig, dat wereldwijd zichtbaar is, en dat minimaal de naam moet bevatten die je voor je profiel hebt gekozen. Deze naam wordt gebruikt in combinatie met alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of in het bezit zijn van andere informatie over u die u identificeert.

Gebruik van de geregistreerde informatie: naast de bovengenoemde gebruiksdoeleinden, wordt de door u verstrekte informatie ook gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke Google-gegevensprivacybeleid. Google kan mogelijk samenvattende statistieken publiceren over de +1-activiteiten van zijn gebruikers of deze informatie delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, potentiële klanten of gelieerde websites.

Het gebruik van de Google+ plug-in is gebaseerd op art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn op sociale media.

Instagram-plug-in

We hebben functies van het openbare mediaplatform Instagram in onze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om inhoud van onze website aan uw Instagram-profiel te koppelen. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. We moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en zijn pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Het gebruik van de Instagram plug-in is gebaseerd op art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn op sociale media.

Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp de Verklaring van gegevensbescherming van Instagram op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-plug-in

Onze website en haar pagina's gebruiken knoppen van het Tumblr-platform. De aanbieder is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, VS.

Met deze buttons kun je een melding of een pagina op Tumblr delen of de aanbieder volgen op Tumblr. Als u een van onze websites bezoekt via de Tumblr-knop, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. We hebben geen controle over de hoeveelheid gegevens die Tumblr verzamelt en overdraagt met behulp van deze plug-in. Op basis van de huidige status van de informatie hebben we het IP-adres van de gebruiker en de URL van de respectievelijke website worden beide overgedragen.

Het gebruik van de Tumblr plug-in is gebaseerd op art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn op sociale media.

Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp de privacyverklaring van Tumblr op: https://www.tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Elke keer dat u een van onze sites bezoekt die functies van LinkedIn bevat, wordt er een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn krijgt een melding dat u onze websites hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de knop "Aanbevelen" van LinkedIn klikt en op dat moment bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. We moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de websites geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn plug-in is gebaseerd op art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn op sociale media.

Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest-plug-in

Wij gebruiken op onze website social plug-ins van het sociale netwerk Pinterest. Het netwerk wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”).

Als u een site of pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. Tijdens dit proces verzendt de plug-in loggegevens naar de servers van Pinterest in de Verenigde Staten. De loggegevens kunnen mogelijk uw IP-adres bevatten, het adres van de websites die u hebt bezocht, die ook Pinterest-functies bevatten. De informatie omvat ook het type en de instellingen van uw browser, de gegevens en tijd van de aanvraag, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

Het gebruik van de Pinterest-plug-in is gebaseerd op art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn op sociale media.

Voor meer informatie over het doel, de reikwijdte en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw gelieerde rechten en opties om uw privégegevens te beschermen, raadpleegt u de gegevensprivacyinformatie van Pinterest op: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De informatie die door cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de advertentieactiviteiten van de exploitant te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren om rapporten over de website-activiteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internet . Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die in het bezit zijn van Google.

Browser-plug-in

U heeft wel de mogelijkheid om het archiveren van cookies te voorkomen door relevante wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw browsersoftware. We moeten u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gekoppelde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser-plug-in te voorkomen. beschikbaar onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen het vastleggen van gegevens

U heeft de mogelijkheid om de registratie van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen door op de volgende link te klikken. Dit resulteert in het plaatsen van een opt-out-cookie, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de privacyverklaring van Google raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contractgegevensverwerking

We hebben een contractgegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties ten volle bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische parameters geleverd door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische parameters” van Google Analytics. Het maakt het mogelijk om rapporten te genereren met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn interessegerelateerde advertenties van Google en bezoekersgegevens die zijn verkregen van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifiek persoon. U hebt de mogelijkheid om deze functie op elk moment te deactiveren door relevante instellingen voor advertenties in uw Google-account te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het gedeelte "Bezwaar tegen de registratie van gegevens".

Archiveringsperiode

Gegevens over het gebruikers- of incidentniveau die door Google zijn opgeslagen en gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 26 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor details op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

WordPress-statistieken

Deze website gebruikt de WordPress-tool Stats om de toegangsinformatie van gebruikers statistisch te analyseren. De aanbieder van de oplossing is Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, VS.

WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om het gebruik van deze website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt na verwerking en voorafgaand aan de opslag van de gegevens geanonimiseerd.

"WordPress Stats"-cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

De opslag van “WordPress Stats”-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de anonieme analyse van gebruikerspatronen om het webaanbod en de reclame van de exploitant te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer cookies worden geplaatst en u kunt cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en u kunt ook het automatisch verwijderen van cookies activeren bij het sluiten van de browser. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

U hebt wel de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor toekomstige implicaties door een opt-out-cookie in uw browser te plaatsen door op de volgende link te klikken: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor de integratie van advertenties aangeboden door Google Inc. (“Google”). De aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde “cookies”; dat wil zeggen tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van deze website te analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde Web Beacons (onzichtbare afbeeldingen). Deze Web Beacons kunnen worden gebruikt om informatie, zoals bezoekersverkeersgegevens, op deze website te analyseren.

De door de cookies en de Web Beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar gearchiveerd. Google kan deze informatie delen met Google-contractpartners. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met uw andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.

De opslag van de AdSense-cookies is gebaseerd op art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om het webaanbod en de reclame van de exploitant te optimaliseren.

U kunt de installatie van deze cookies voorkomen door een relevante aanpassing aan de instellingen van uw browsersoftware aan te brengen; we moeten u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor de verwerking van de gegevens die wij over u verzamelen door Google op de hierboven beschreven manier en gaat u akkoord met het bovengenoemde gebruiksdoel.

Google Analytics-remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de functies van Google AdWords en Google DoubleClick, die op alle apparaten werken. De aanbieder van deze oplossingen is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing gegenereerde advertentiedoelgroepen te verbinden met de functies van Google AdWords en Google DoubleClick, die op alle apparaten werken. Dit maakt het mogelijk om op interesses gebaseerde aangepaste reclameboodschappen weer te geven, afhankelijk van uw eerdere gebruik en browsepatronen op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) op een manier die is afgestemd op u en op elk van uw apparaten (bijv. tablet of pc).

Als u ons relevante toestemming hebt gegeven, zal Google hiervoor uw web- en app-browservoortgang verbinden met uw Google-account. Hierdoor is het mogelijk om op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen te tonen.

Om deze functie te ondersteunen, registreert Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk zijn verbonden met onze Google Analytics-gegevens om de doelgroepen te definiëren en samen te stellen voor de advertenties die op alle apparaten moeten worden weergegeven.

U heeft de mogelijkheid om permanent bezwaar te maken tegen remarketing / targeting op alle apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren. Volg hiervoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De consolidatie van de geregistreerde gegevens in uw Google-account vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt geven en ook daar kunt intrekken (art. 6 par. 1 lit. a AVG). Gegevensregistratieprocessen die niet zijn geconsolideerd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de consolidatie van gegevens), de registratie van gegevens is gebaseerd op Art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website een legitiem belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Raadpleeg voor meer informatie en de relevante voorschriften voor gegevensbescherming het gegevensprivacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google AdWords en Google Conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online promotieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In combinatie met Google AdWords gebruiken we een tool genaamd Conversion Tracking. Als u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt er een cookie voor Conversion Tracking-doeleinden geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de webbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgelinkt.

Aan elke Google AdWords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Deze cookies zijn niet te volgen via websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de Conversion-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om Conversion-statistieken te genereren voor AdWords-klanten die ervoor hebben gekozen om Conversion Tracking te gebruiken. De gebruikers ontvangen het totale aantal gebruikers dat op hun advertenties heeft geklikt en is doorgelinkt naar een pagina die is uitgerust met een Conversion Tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee ze deze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet aan tracking wilt deelnemen, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig via uw webbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. Als u dit doet, wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "Conversie"-cookies en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om het webaanbod en de reclame van de exploitant te optimaliseren.

Voor meer gedetailleerde informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking, raadpleegt u het gegevensprivacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer cookies worden geplaatst en u kunt cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en u kunt ook het automatisch verwijderen van cookies activeren bij het sluiten van de browser. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Facebook-pixel

Om onze conversiepercentages te meten, gebruikt onze website de bezoekersactiviteitspixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”).

Met deze tool kunnen paginabezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgelinkt naar de website van de aanbieder nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te analyseren en om toekomstige advertentiecampagnes te optimaliseren.

Voor ons als exploitanten van deze website zijn de verzamelde gegevens anoniem. We kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van gebruikers. Facebook archiveert de informatie echter en verwerkt deze, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook in staat is om de gegevens voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken in overeenstemming met de Facebook-beleid voor gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's en op locaties buiten Facebook. Wij als beheerder van deze website hebben geen controle over het gebruik van dergelijke gegevens.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamecampagnes, waaronder ook sociale media vallen.

In het gegevensprivacybeleid van Facebook vindt u aanvullende informatie over de bescherming van uw privacy op: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U heeft ook de mogelijkheid om de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" te deactiveren in het gedeelte met advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je eerst inloggen op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u alle op gebruikers gebaseerde advertenties van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbeschermingsintegratie

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het YouTube-platform, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Of je bijvoorbeeld een video bekijkt, YouTube zal altijd verbinding maken met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra je een YouTube-video op onze website begint af te spelen, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Als gevolg hiervan krijgt de YouTube-server een melding welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat uw browsepatronen rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over onze websitebezoeker verkrijgen. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Deze cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen aanvullende gegevensverwerkingstransacties worden geactiveerd nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, waarover wij geen controle hebben.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG, dit is een gerechtvaardigd belang.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe YouTube met gebruikersgegevens omgaat het gegevensprivacybeleid van YouTube onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van de pagina's van onze website bezoekt waarin een Vimeo-plug-in is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Als gevolg hiervan ontvangt de Vimeo-server informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook als je niet bent ingelogd op Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De informatie die door Vimeo wordt geregistreerd, wordt verzonden naar de server van Vimeo in de Verenigde Staten.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw browsepatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw Vimeo-account.

Het gebruik van Vimeo is gebaseerd op onze interesse om onze online content op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG, dit is een gerechtvaardigd belang.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe Vimeo met gebruikersgegevens omgaat het Vimeo-gegevensprivacybeleid onder: https://vimeo.com/privacy.

Google-weblettertypen

Om ervoor te zorgen dat de lettertypen die op deze website worden gebruikt uniform zijn, maakt deze website gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan zal Google leren dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een uniforme en aansprekende manier te presenteren. Volgens art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG, dit is een gerechtvaardigd belang.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt dat op uw computer is geïnstalleerd.

Volg deze link voor meer informatie over Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om het gebruik van de functies van Google Maps mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt in de regel overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten en daar gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

We gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier weer te geven en om de locaties die op onze website worden vermeld, gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG.

Raadpleeg voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens de privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStraatkaart

We gebruiken de kaartservice van OpenStreetMap (OSM). De aanbieder van deze dienst is de Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk.

Wanneer u een website bezoekt waarin OpenStreetMap is ingebed, wordt uw IP-adres en andere informatie over uw gedragspatronen op deze website overgedragen aan OSMF. Onder bepaalde omstandigheden zal OpenStreetMap cookies opslaan in uw browser. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. U hebt de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door relevante wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw browsersoftware. We moeten u er echter op wijzen dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Verder kan uw locatie worden vastgelegd als u dit heeft toegestaan in de instellingen van uw apparaat, bijvoorbeeld op uw mobiele telefoon. De aanbieder van deze website heeft geen controle over dit soort gegevensoverdracht. Raadpleeg voor meer informatie het gegevensprivacybeleid van OpenStreetMap onder de volgende link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

We gebruiken OpenStreetMap met als doel een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen te garanderen en het voor bezoekers gemakkelijk te maken om de locaties die we op onze website aangeven, te vinden. Dit levert legitieme gronden op zoals gedefinieerd in art. 6 afd. 1 verlicht. f AVG.