Gå til indhold
Startside » Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

1. En oversigt over databeskyttelse

Generel information

Følgende oplysninger vil give dig et let at navigere i overblik over, hvad der vil ske med dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside. Udtrykket "personlige data" omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om emnet for databeskyttelse, se venligst vores databeskyttelseserklæring, som vi har inkluderet under denne kopi.

Dataregistrering på vores hjemmeside

Hvem er den ansvarlige part for registreringen af data på denne hjemmeside (dvs. "den registeransvarlige")?

Dataene på denne hjemmeside behandles af operatøren af hjemmesiden, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige under afsnittet "Oplysninger påkrævet ved lov" på denne hjemmeside.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data som et resultat af din deling af dine data med os. Dette kan for eksempel være oplysninger, du indtaster i vores kontaktformular.

Vores IT-systemer registrerer automatisk andre data, når du besøger vores hjemmeside. Disse data omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunktet, hvor webstedet blev tilgået). Disse oplysninger registreres automatisk, når du går ind på vores hjemmeside.

Hvad er de formål, vi bruger dine data til?

En del af informationen genereres for at garantere fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan blive brugt til at analysere dine brugermønstre.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til at modtage information om kilden, modtagerne og formålene med dine arkiverede personoplysninger uden at skulle betale et gebyr for sådanne videregivelser. Du har også ret til at kræve dine data berigtiget, blokeret eller slettet. Tøv ikke med at kontakte os til enhver tid under den adresse, der er angivet i afsnittet "Oplysninger påkrævet ved lov" på denne hjemmeside, hvis du har spørgsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterede spørgsmål. Du har også ret til at logge en klage til det kompetente tilsynsorgan.

Derudover har du under visse omstændigheder ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. For detaljer, se venligst databeskyttelseserklæringen under afsnittet "Ret til begrænsning af databehandling."

Analyseværktøjer og værktøjer leveret af tredjeparter

Der er en mulighed for, at dine browsingmønstre vil blive statistisk analyseret, når du besøger vores hjemmeside. Sådanne analyser udføres primært med cookies og med det, vi kalder analyseprogrammer. Som regel udføres analyserne af dine browsingmønstre anonymt; dvs. browsingmønstrene kan ikke spores tilbage til dig. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne analyser, eller du kan forhindre deres udførelse ved ikke at bruge visse værktøjer. For detaljerede oplysninger om dette, se venligst vores databeskyttelseserklæring nedenfor.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne analyser. Vi vil orientere dig om mulighederne for indsigelse i denne databeskyttelseserklæring.

2. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Data beskyttelse

Operatørerne af denne hjemmeside og dens sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Derfor behandler vi dine personoplysninger som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovpligtige databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, vil en række personlige oplysninger blive indsamlet. Personoplysninger omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, samt de formål, vi bruger disse data til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi gør dig hermed opmærksom på, at transmission af data via internettet (dvs. via e-mail-kommunikation) kan være tilbøjelig til sikkerhedshuller. Det er ikke muligt fuldstændigt at beskytte data mod tredjepartsadgang.

Oplysninger om den ansvarlige part (benævnt "kontrollant" i GDPR)

Den databehandler på denne hjemmeside er:

Petros Aslanakis

Hochkalterstraße 4

90471 Nürnberg

Tyskland

E-mail: post(@)wetterradar.org

Den dataansvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der på egen hånd eller sammen med andre træffer beslutninger om formål og ressourcer til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser mv.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af data

En bred vifte af databehandlingstransaktioner er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan også til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet os. For at gøre det, er det eneste, du skal gøre, at sende os en uformel meddelelse via e-mail. Dette berører ikke lovligheden af enhver dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde; ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame (Art. 21 GDPR)

I tilfælde af at data behandles på grundlag af art. 6 Sektion. 1 lit. e eller f GDPR, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på grunde, der udspringer af din unikke situation. Dette gælder også for enhver profilering baseret på disse bestemmelser. For at bestemme det juridiske grundlag, som enhver behandling af data er baseret på, bedes du konsultere denne databeskyttelseserklæring. Hvis du logger en indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine berørte personoplysninger, medmindre vi er i stand til at fremlægge tvingende beskyttelsesværdige grunde for behandlingen af dine data, som opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis formålet med behandlingen er påstand om, udnyttelse eller forsvar af juridiske rettigheder (indsigelse i henhold til art. 21, afsnit 1 GDPR).

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på at deltage i direkte annoncering, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine berørte personoplysninger med henblik på sådan annoncering. Dette gælder også profilering i det omfang, det er tilknyttet en sådan direkte annoncering. Hvis du gør indsigelse, vil dine personoplysninger efterfølgende ikke længere blive brugt til direkte reklameformål (indsigelse i henhold til art. 21 § 2 GDPR).

Ret til at registrere en klage til det kompetente tilsynsorgan

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at registrere en klage til et tilsynsorgan, især i den medlemsstat, hvor de normalt har deres hjemsted, arbejdsplads eller på det sted, hvor den påståede krænkelse fandt sted. Retten til at registrere en klage er gældende uanset andre administrative eller domstolsprocedurer, der er tilgængelige som retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve, at vi udleverer alle data, vi automatisk behandler på baggrund af dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt, udleveres til dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du skulle kræve direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af fortroligt indhold, såsom indkøbsordrer eller forespørgsler, du sender til os som webstedsoperatør, bruger denne hjemmeside enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://" og også ved udseendet af låseikonet i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information om, blokering, berigtigelse og udryddelse af data

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at kræve oplysninger om dine arkiverede persondata, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af dine data. Du kan også have ret til at få dine data berigtiget, blokeret eller slettet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om personlige data, så tøv ikke med at kontakte os til enhver tid på adressen angivet i afsnittet "Oplysninger påkrævet ved lov."

Ret til at kræve behandlingsrestriktioner

Du har ret til at kræve indførelse af begrænsninger for så vidt angår behandlingen af dine personoplysninger. For at gøre det kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i afsnittet "Oplysninger påkrævet ved lov." Retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

  • I tilfælde af at du skulle bestride rigtigheden af dine data, der er arkiveret af os, vil vi normalt bruge lidt tid til at bekræfte denne påstand. I den tid, denne undersøgelse pågår, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger blev/er udført på en ulovlig måde, har du mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af dine data i stedet for at kræve udryddelse af disse data.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, og du har brug for dem for at udøve, forsvare eller påberåbe sig juridiske rettigheder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for at fjerne dem.
  • Hvis du har gjort indsigelse efter art. 21 sekt. 1 GDPR, vil dine rettigheder og vores rettigheder skulle vejes op mod hinanden. Så længe det ikke er fastlagt, hvis interesser er gældende, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse data – med undtagelse af deres arkivering – kun behandles med dit samtykke eller for at kræve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige almene hensyn, som er nævnt af Den Europæiske Union eller en medlemsstat i EU.

Afvisning af uopfordrede e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger offentliggjort i forbindelse med de obligatoriske oplysninger, der skal angives i afsnittet "Oplysninger påkrævet ved lov" til at sende os salgsfremmende og informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Operatørerne af denne hjemmeside og dens sider forbeholder sig den udtrykkelige ret til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af salgsfremmende oplysninger, for eksempel via SPAM-meddelelser.

3. Registrering af data på vores hjemmeside

Cookies

I nogle tilfælde bruger vores hjemmeside og dens sider såkaldte cookies. Cookies forårsager ingen skade på din computer og indeholder ikke virus. Formålet med cookies er at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og mere sikker. Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "sessionscookies". De slettes automatisk, når du forlader vores side. Andre cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger vores hjemmeside.

Du kan justere indstillingerne i din browser for at sikre, at du får besked, hver gang der placeres cookies og for at give dig mulighed for kun at acceptere cookies i specifikke tilfælde eller for at udelukke accept af cookies til specifikke situationer eller generelt og for at aktivere den automatiske sletning af cookies, når du lukker din browser. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænset.

Cookies, der er nødvendige for udførelsen af den elektroniske kommunikationstransaktion eller for at levere bestemte funktioner, du ønsker at bruge (f.eks. indkøbskurvfunktionen), gemmes på grundlag af art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at gemme cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis andre cookies (f.eks. cookies til analyse af dine browsingmønstre) skulle gemmes, behandles de separat i denne databeskyttelseserklæring.

To manage the cookies and similar technologies used (tracking pixels, web beacons, etc.) and related consents, we use the consent tool “Real Cookie Banner”. Details on how “Real Cookie Banner” works can be found at <a href="/da/”https://devowl.io/rcb/data-processing/”/" rel="”noreferrer”" target="”_blank”">https://devowl.io/rcb/data-processing/</a>.

The legal basis for the processing of personal data in this context are Art. 6 (1) lit. c GDPR and Art. 6 (1) lit. f GDPR. Our legitimate interest is the management of the cookies and similar technologies used and the related consents.

The provision of personal data is neither contractually required nor necessary for the conclusion of a contract. You are not obliged to provide the personal data. If you do not provide the personal data, we will not be able to manage your consents.

Serverlogfiler

Udbyderen af denne hjemmeside og dens sider indsamler og gemmer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk kommunikerer til os. Informationen omfatter:

  • Den anvendte browsertype og -version
  • Det brugte operativsystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavnet på den adgangsgivende computer
  • Tidspunktet for serverforespørgslen
  • IP-adressen

Disse data er ikke flettet med andre datakilder.

Disse data er registreret på grundlag af art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i den teknisk fejlfri afbildning og optimering af operatørens hjemmeside. For at opnå dette skal serverlogfiler registreres.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, inklusive alle resulterende personlige data (navn, anmodning) blive opbevaret og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6 stk. 1 lit. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt, eller hvis det er nødvendigt at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (artikel 6 (1) i GDPR) og/eller på vores legitime interesser (artikel 6 (1) (f) GDPR), da vi har en legitim interesse i den effektive behandling af anmodninger rettet til os.

De data, som du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette, tilbagekalde dit samtykke til opbevaringen eller formålet med datalagringen bortfalder (f.eks. efter at din anmodning er gennemført). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Kommentarfunktionen på denne hjemmeside

Når du bruger kommentarfunktionen på denne hjemmeside, arkiveres oplysninger om tidspunktet, hvor kommentaren blev genereret, og din e-mail-adresse og, hvis du ikke skriver anonymt, det brugernavn, du har valgt, udover dine kommentarer.

Lagring af IP-adressen

Vores kommentarfunktion gemmer IP-adresserne på alle brugere, der indtaster kommentarer. Da vi ikke gennemgår kommentarerne, før vi offentliggør dem, har vi brug for disse oplysninger for at kunne skride til handling mod forfatteren i tilfælde af krænkelser af rettigheder, såsom bagvaskelse eller propaganda.

Abonnerer på kommentarer

Som bruger af denne hjemmeside har du mulighed for at abonnere på kommentarer, efter du har registreret dig. Du modtager en bekræftelses-e-mail, hvis formål er at verificere, om du er den faktiske indehaver af den oplyste e-mailadresse. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion ved at følge et respektive link i informations-e-mailene. De data, der indtastes i forbindelse med abonnementer på kommentarer, slettes i dette tilfælde. Men hvis du har videregivet disse oplysninger til os til andre formål og fra et andet sted (f.eks. når du tilmelder dig nyhedsbrevet), forbliver dataene i vores besiddelse.

Opbevaringsperiode for kommentarer

Kommentarer og eventuelle tilknyttede oplysninger (f.eks. IP-adressen) skal opbevares af os og forblive på vores hjemmeside, indtil indholdet, som kommentaren vedrørte, er blevet slettet i sin helhed, eller hvis kommentarerne måtte slettes af juridiske årsager (f.eks. fornærmende kommentarer) .

Retsgrundlag

Kommentarer gemmes på baggrund af dit samtykke (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet os. For at gøre det, er det eneste, du skal gøre, at sende os en uformel meddelelse via e-mail. Dette berører ikke lovligheden af enhver dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for etablering, indholdsorganisering eller ændring af retsforholdet (dataopgørelse). Disse handlinger træffes på grundlag af art. 6 Sektion. 1 lit. b GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller prækontraktuelle handlinger. Vi indsamler, behandler og bruger kun persondata vedrørende brugen af vores hjemmeside (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugerne at benytte tjenesterne og fakturere for dem.

De indsamlede kundedata skal slettes ved afslutning af ordren eller ophør af forretningsforholdet. Dette berører ikke eventuelle lovbestemte opbevaringsmandater.

Dataoverførsel ved lukning af kontrakter for onlinebutikker, forhandlere og forsendelse af varer

Vi deler kun personoplysninger med tredjeparter, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med håndteringen af kontrakten; for eksempel med virksomheder, der er betroet forsendelsen af varer, eller den finansielle institution, der har til opgave at behandle betalinger. Enhver yderligere overførsel af data finder ikke sted eller finder kun sted, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Enhver deling af dine data med tredjeparter i mangel af dit udtrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål, finder ikke sted.

Grundlaget for behandlingen af data er art. 6 Sektion. 1 lit. b GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller til handlinger forud for kontraktindgåelse.

Dataoverførsel ved indgåelse af kontrakter for tjenester og digitalt indhold

Vi deler kun personoplysninger med tredjeparter, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med håndteringen af kontrakten; for eksempel med det pengeinstitut, der har til opgave at behandle betalinger.

Enhver yderligere overførsel af data finder ikke sted eller finder kun sted, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Enhver deling af dine data med tredjeparter i mangel af dit udtrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål, finder ikke sted.

Grundlaget for behandlingen af data er art. 6 Sektion. 1 lit. b GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller til handlinger forud for kontraktindgåelse.

4. Sociale medier

eRecht24 Værktøj til sikker deling

Brugere kan dele indholdet af vores websted og dets sider på en måde, der overholder databeskyttelsesloven, på sociale netværk, såsom Facebook, Twitter eller Google+. Til dette formål bruger denne hjemmeside eRecht24 Værktøj til sikker deling. Dette værktøj etablerer ikke en direkte forbindelse mellem netværket og brugeren, før brugeren aktivt har klikket på en af knapperne. Klik på denne knap udgør indhold som defineret i art. 6 Sektion. 1 lit. en GDPR. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes af brugeren, hvilket vil påvirke alle fremtidige handlinger.

Dette værktøj overfører ikke automatisk brugerdata til operatørerne af disse platforme. Hvis brugeren er registreret på et af de sociale netværk, vil et informationsvindue dukke op, så snart den sociale knap på Facebook, Google+1, Twitter et al bruges, hvilket giver brugeren mulighed for at bekræfte teksten inden afsendelsen.

Vores brugere har mulighed for at dele indholdet af denne hjemmeside og dens side på en måde, der er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, på sociale netværk, uden at hele browserhistorikken genereres af operatørerne af disse netværk.

Sociale medier plug-ins med Shariff

Vi bruger plug-ins til sociale medier på vores websted og dets sider (f.eks. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Som regel vil du være i stand til at genkende disse plug-ins på grund af de respektive sociale medie-logoer, der vises. For at garantere beskyttelsen af data på vores hjemmeside, bruger vi kun disse plug-ins i kombination med den såkaldte "Shariff"-løsning. Denne applikation forhindrer plug-ins, der er integreret i vores hjemmeside, i at overføre data til den respektive udbyder, så snart du går ind på vores hjemmeside.

En direkte forbindelse til udbyderens server etableres ikke, før du har aktiveret det respektive plug-in ved at klikke på den tilknyttede knap (hvilket angiver dit samtykke). Så snart du aktiverer plug-in'et, modtager den respektive udbyder information om, at du har besøgt vores hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du samtidig er logget ind på din respektive sociale mediekonto (f.eks. Facebook), vil den respektive udbyder kunne allokere dit besøg på vores hjemmeside til din brugerkonto.

Aktiveringen af plug-in'et udgør en samtykkeerklæring som defineret i art. 6 Sektion. 1 lit. en GDPR. Du har mulighed for at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid, hvilket vil påvirke alle fremtidige transaktioner.

Facebook-plugins (Synes godt om & Del-knap)

Vi har integreret plug-ins til det sociale netværk Facebook, leveret af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californien 94025, USA, på vores hjemmeside. Du vil kunne genkende Facebook-plugins ved Facebook-logoet eller "Synes godt om"-knappen på vores hjemmeside. En oversigt over Facebook plug-ins er tilgængelig under følgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Hver gang du besøger vores hjemmeside og dens sider, vil plug-in'et etablere en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Som et resultat vil Facebook modtage information om, at du har besøgt vores hjemmeside med dit plug-in. Men hvis du klikker på Facebook-knappen "Synes godt om", mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af vores hjemmeside og dets sider med din Facebook-profil. Som et resultat heraf vil Facebook være i stand til at allokere besøget på vores hjemmeside og dets sider til din Facebook-brugerkonto. Vi skal gøre opmærksom på, at vi som udbyder af hjemmesiden ikke har kendskab til de overførte data og Facebooks brug heraf. For mere detaljeret information, se venligst Facebooks databeskyttelseserklæring på: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne allokere dit besøg på vores hjemmeside og dens sider til din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af din Facebook-konto, mens du er på vores hjemmeside.

Brugen af Facebook plug-in er baseret på art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i at være så synlig som muligt på sociale medier.

Twitter plug-in

Vi har integreret funktioner fra den sociale medieplatform Twitter på vores hjemmeside. Disse funktioner leveres af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Mens du bruger Twitter og "Re-Tweet"-funktionen, bliver websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og videregivet til andre brugere. Under denne proces overføres data også til Twitter. Vi skal gøre opmærksom på, at vi, udbyderne af webstedet og dets sider, ikke ved noget om indholdet af de overførte data og brugen af disse oplysninger af Twitter. For flere detaljer, se venligst Twitters databeskyttelseserklæring på: https://twitter.com/en/privacy.

Brugen af Twitter plug-ins er baseret på art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i at være så synlig som muligt på sociale medier.

Du har mulighed for at nulstille dine databeskyttelsesindstillinger på Twitter under kontoindstillingerne på https://twitter.com/account/settings.

Google+ plug-in

Vores websted og dets sider bruger funktioner fra Google+; udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Registrering og deling af information: Ved hjælp af Google+-knappen kan du udgive oplysninger i hele verden. Google+ knappen giver dig og andre brugere skræddersyet Google-indhold såvel som indhold fra vores partnere. Google gemmer de oplysninger, du har indtastet for indhold med +1, samt oplysninger om den hjemmeside/side, du så, da du klikkede på +1. Dine +1-poster kan vises som information sammen med dit profilnavn og dit billede på Google-tjenester, såsom i søgeresultater eller i din Google-profil eller andre steder på websteder og annoncer på internettet.

Google registrerer oplysninger om dine +1-aktiviteter for at forbedre Googles tjenester til dig og andre. For at kunne bruge Google+-knappen skal du bruge en offentlig Google-profil, som er synlig over hele verden, og som minimum skal indeholde det navn, du har valgt til din profil. Dette navn bruges sammen med alle Google-tjenester. I nogle tilfælde kan dette navn også erstatte et andet navn, du har brugt, når du deler indhold via din Google-konto. Identiteten af din Google-profil kan blive vist til brugere, der kender din e-mailadresse eller er i besiddelse af andre oplysninger relateret til dig, der identificerer dig.

Brug af de registrerede oplysninger: Udover de ovennævnte brugsformål, bruges de oplysninger, du giver, også i overensstemmelse med Googles gældende databeskyttelsespolitikker. Google kan potentielt offentliggøre oversigtsstatistikker om sine brugeres +1-aktiviteter eller dele disse oplysninger med brugere og partnere, såsom udgivere, potentielle kunder eller tilknyttede websteder.

Brugen af Google+ plug-in er baseret på art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i at være så synlig som muligt på sociale medier.

Instagram plug-in

Vi har integreret funktioner fra den offentlige medieplatform Instagram på vores hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du klikke på Instagram-knappen for at linke indhold fra vores hjemmeside til din Instagram-profil. Dette gør det muligt for Instagram at allokere dit besøg på vores hjemmeside til din brugerkonto. Vi skal gøre opmærksom på, at vi som udbyder af hjemmesiden og dens sider ikke har nogen viden om indholdet af de overførte data og dets brug af Instagram.

Brugen af Instagram plug-in er baseret på art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i at være så synlig som muligt på sociale medier.

For mere information om dette emne, se venligst Instagrams databeskyttelseserklæring på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr plug-in

Vores hjemmeside og dens sider bruger knapper på Tumblr-platformen. Udbyderen er Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Disse knapper giver dig mulighed for at dele en rapport eller en side på Tumblr eller følge udbyderen på Tumblr. Hvis du tilgår en af vores hjemmesider via Tumblr-knappen, vil din browser oprette en direkte forbindelse til Tumblrs servere. Vi har ingen kontrol over mængden af data, som Tumblr indsamler og overfører ved hjælp af dette plug-in. Baseret på den aktuelle status for de oplysninger, vi har IP-adressen på brugeren og URL'en på den respektive hjemmeside er begge overført.

Brugen af Tumblr plug-in er baseret på art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i at være så synlig som muligt på sociale medier.

For yderligere information om dette emne, se venligst Tumblrs databeskyttelseserklæring på: https://www.tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn plug-in

Vores hjemmeside bruger funktioner i LinkedIn-netværket. Udbyderen er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Hver gang du tilgår et af vores websteder, der indeholder funktioner fra LinkedIn, oprettes en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn får besked om, at du har besøgt vores hjemmesider med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIns "Anbefal"-knap og er logget ind på din LinkedIn-konto på det tidspunkt, vil LinkedIn være i stand til at allokere dit besøg på vores hjemmeside til din brugerkonto. Vi skal gøre opmærksom på, at vi som udbyder af hjemmesiderne ikke har noget kendskab til indholdet af de overførte data og deres brug af LinkedIn.

Brugen af LinkedIn plug-in er baseret på art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i at være så synlig som muligt på sociale medier.

For yderligere information om dette emne, se venligst LinkedIns databeskyttelseserklæring på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest plug-in

Vi bruger sociale plug-ins fra det sociale netværk Pinterest på vores hjemmeside. Netværket drives af Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").

Hvis du tilgår et websted eller en side, der indeholder et sådant plug-in, vil din browser oprette en direkte forbindelse til Pinterests servere. Under denne proces overfører plug-in'et logdata til Pinterests servere i USA. Logdataene kan muligvis omfatte din IP-adresse, adressen på de websteder, du besøgte, som også indeholder Pinterest-funktioner. Oplysningerne omfatter også typen og indstillingerne af din browser, data og tidspunkt for forespørgslen, hvordan du bruger Pinterest og cookies.

Brugen af Pinterest plug-in er baseret på art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i at være så synlig som muligt på sociale medier.

For mere information om formålet, omfanget og den fortsatte behandling og brug af data af Pinterest samt dine tilknyttede rettigheder og muligheder for at beskytte dine private oplysninger, se venligst Pinterests databeskyttelsesoplysninger på: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

5. Analyseværktøjer og annoncering

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen af denne tjeneste er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruger såkaldte cookies. Cookies er tekstfiler, som gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af brugernes brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookies om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA, hvor de opbevares.

Lagringen af Google Analytics-cookies og brugen af dette analyseværktøj er baseret på art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Operatøren af denne hjemmeside har en legitim interesse i analyse af brugermønstre for at optimere både de tjenester, der tilbydes online, og operatørens reklameaktiviteter.

IP anonymisering

På denne hjemmeside har vi aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen. Som et resultat heraf vil din IP-adresse blive forkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der har ratificeret konventionen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde forud for dens overførsel til USA. Den fulde IP-adresse vil blive overført til en af Googles servere i USA og kun forkortet der i undtagelsestilfælde. På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at analysere din brug af denne hjemmeside til at generere rapporter om hjemmesidens aktiviteter og til at levere andre tjenester til operatøren af denne hjemmeside, der er relateret til brugen af hjemmesiden og internettet . Den IP-adresse, der overføres i forbindelse med Google Analytics fra din browser, skal ikke flettes sammen med andre data i Googles besiddelse.

Browser plug-in

Du har mulighed for at forhindre arkivering af cookies ved at foretage relevante ændringer i indstillingerne af din browsersoftware. Vi skal dog påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke er i stand til at bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i deres fulde omfang. Desuden har du mulighed for at forhindre registreringen af de data, der genereres af cookien og er forbundet med din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) af Google samt behandlingen af disse data af Google ved at downloade og installere browser-plug- tilgængelig under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Indsigelse mod registrering af data

Du har mulighed for at forhindre registreringen af dine data af Google Analytics ved at klikke på følgende link. Dette vil resultere i placeringen af en opt-out-cookie, som forhindrer registreringen af dine data under fremtidige besøg på denne hjemmeside: Google Analytics deaktivering.

For mere information om Google Analytics' håndtering af brugerdata, se venligst Googles databeskyttelseserklæring på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Behandling af kontraktdata

Vi har indgået en kontraktdatabehandleraftale med Google og implementerer de tyske databeskyttelsesmyndigheders strenge bestemmelser fuldt ud, når vi bruger Google Analytics.

Demografiske parametre leveret af Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktionen "demografiske parametre" leveret af Google Analytics. Det gør det muligt at generere rapporter, der giver oplysninger om alder, køn og interesser hos besøgende på webstedet. Kilderne til disse oplysninger er interesserelateret annoncering fra Google samt besøgsdata indhentet fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke allokeres til en bestemt person. Du har mulighed for at deaktivere denne funktion til enhver tid ved at foretage relevante ændringer af indstillinger for annoncering på din Google-konto, eller du kan generelt forbyde registrering af dine data af Google Analytics som forklaret i afsnittet "Indsigelse mod registrering af data."

Arkiveringsperiode

Data om bruger- eller hændelsesniveauet, der er gemt af Google, knyttet til cookies, bruger-id'er eller reklame-id'er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-annoncerings-id) vil blive anonymiseret eller slettet efter 26 måneder. For detaljer, klik venligst på følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

WordPress statistik

Denne hjemmeside bruger WordPress-værktøjet Stats til statistisk at analysere brugeradgangsoplysninger. Udbyderen af løsningen er Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats bruger cookies, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere brugen af denne hjemmeside. De oplysninger, der genereres af cookies vedrørende brugen af vores hjemmeside, gemmes på servere i USA. Din IP-adresse gøres anonym efter behandling og før lagring af data.

"WordPress Stats"-cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem.

Lagringen af "WordPress Stats"-cookies og brugen af dette analyseværktøj er baseret på art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i anonym analyse af brugermønstre, for at optimere operatørens webtilbud og annoncering.

Du kan indstille din browser på en sådan måde, at du får besked, når som helst der placeres cookies, og du kan kun tillade cookies i visse tilfælde eller udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt, og du kan også aktivere den automatiske sletning af cookies ved lukning af browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænset.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod indsamling og brug af dine data til fremtidige implikationer ved at placere en opt-out-cookie i din browser ved at klikke på følgende link: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Hvis du sletter cookies på din computer, skal du indstille opt-out-cookien igen.

Google AdSense

Denne hjemmeside bruger Google AdSense, en tjeneste til integration af annoncer, der tilbydes af Google Inc. ("Google"). Udbyderen af denne tjeneste er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense bruger såkaldte "cookies"; dvs. tekstfiler, der er gemt på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af denne hjemmeside. Google AdSense bruger også såkaldte Web Beacons (usynlig grafik). Disse Web Beacons kan bruges til at analysere information, såsom trafikdata for besøgende, på denne hjemmeside.

De oplysninger, der genereres af cookies og Web Beacons vedrørende brugen af denne hjemmeside (inklusive din IP-adresse) og leveringen af annonceformater overføres til en Google-server i USA, hvor de arkiveres. Google deler muligvis disse oplysninger med Googles kontraktpartnere. Google vil dog ikke flette din IP-adresse med andre af dine data, der er lagret af Google.

Lagringen af AdSense-cookies er baseret på art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i analyse af brugermønstre, for at optimere operatørens webtilbud og annoncering.

Du kan forhindre installationen af disse cookies ved at foretage en relevant justering af dine browsersoftwareindstillinger; dog skal vi påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke er i stand til at bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i deres fulde omfang. Ved at bruge denne hjemmeside erklærer du dit samtykke til behandlingen af de data, vi indsamler om dig af Google på den måde, der er beskrevet ovenfor, og accepterer det førnævnte brugsformål.

Google Analytics remarketing

Vores hjemmesider bruger funktionerne i Google Analytics Remarketing i kombination med funktionerne i Google AdWords og Google DoubleClick, som fungerer på alle enheder. Udbyderen af disse løsninger er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denne funktion gør det muligt at forbinde de annoncemålgrupper, der genereres med Google Analytics Remarketing, med funktionerne i Google AdWords og Google DoubleClick, som fungerer på alle enheder. Dette gør det muligt at vise interessebaserede tilpassede reklamebudskaber, afhængigt af din tidligere brug og browsermønstre på en enhed (f.eks. mobiltelefon) på en måde, der er skræddersyet til dig såvel som på enhver af dine enheder (f.eks. tablet eller pc).

Hvis du har givet os relevant samtykke, vil Google forbinde dine web- og appbrowserforløb med din Google-konto til dette formål. Som et resultat er det muligt at vise de samme personlige reklamebeskeder på hver enhed, du logger ind på med din Google-konto.

For at understøtte denne funktion registrerer Google Analytics Google-autentificerede id'er for brugere, der er midlertidigt forbundet med vores Google Analytics-data, for at definere og kompilere målgrupperne for annoncerne, der skal vises på alle enheder.

Du har mulighed for permanent at gøre indsigelse mod remarketing/målretning på tværs af alle enheder ved at deaktivere personligt tilpasset annoncering på din Google-konto. For at gøre dette, følg venligst dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Konsolideringen af de registrerede data på din Google-konto sker udelukkende baseret på dit samtykke, som du kan give til Google og også tilbagekalde dér (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Dataregistreringsprocesser, der ikke er konsolideret i din Google-konto (for eksempel fordi du ikke har en Google-konto eller har gjort indsigelse mod konsolidering af data), er registreringen af data baseret på art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Den legitime interesse udspringer af, at operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i den anonymiserede analyse af hjemmesidens besøgende til reklameformål.

For yderligere information og de relevante databeskyttelsesbestemmelser, se venligst Googles databeskyttelsespolitikker på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google AdWords og Google Konverteringssporing

Denne hjemmeside bruger Google AdWords. AdWords er et online kampagneprogram tilhørende Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

I forbindelse med Google AdWords bruger vi et værktøj kaldet Konverteringssporing. Hvis du klikker på en annonce indsendt af Google, vil der blive placeret en cookie til konverteringssporing. Cookies er små tekstfiler, som webbrowseren placerer på brugerens computer. Disse cookies udløber efter 30 dage og bruges ikke til personligt at identificere brugere. Hvis brugeren besøger visse sider på denne hjemmeside, og cookien endnu ikke er udløbet, vil Google og vi kunne genkende, at brugeren har klikket på en annonce og er blevet linket til denne side.

En anden cookie tildeles hver Google AdWords-kunde. Disse cookies kan ikke spores via AdWords-kunders websteder. Oplysningerne indhentet ved hjælp af konverteringscookien bruges til at generere konverteringsstatistik for AdWords-kunder, der har valgt at bruge konverteringssporing. Brugerne modtager det samlede antal brugere, der har klikket på deres annoncer og er blevet linket til en side udstyret med et konverteringssporingstag. De modtager dog ingen information, der gør det muligt for dem personligt at identificere disse brugere. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporing, har du mulighed for at gøre indsigelse mod denne brug ved nemt at deaktivere Googles konverteringssporingscookie via din webbrowser under brugerindstillinger. Hvis du gør dette, vil du ikke blive inkluderet i statistikken for konverteringssporing.

Lagringen af "Konverterings"-cookies og brugen af dette sporingsværktøj er baseret på art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i analyse af brugermønstre, for at optimere operatørens webtilbud og annoncering.

For at gennemgå mere detaljerede oplysninger om Google AdWords og Google Konverteringssporing, se venligst Googles databeskyttelsespolitikker på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Du kan indstille din browser på en sådan måde, at du får besked, når som helst der placeres cookies, og du kan kun tillade cookies i visse tilfælde eller udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt, og du kan også aktivere den automatiske sletning af cookies ved lukning af browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænset.

Facebook Pixel

Til at måle vores konverteringsrater bruger vores hjemmeside besøgsaktivitetspixel fra Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Dette værktøj gør det muligt at spore besøgende på siden, efter at de er blevet linket til udbyderens hjemmeside efter at have klikket på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at analysere effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske og markedsundersøgelsesformål og for at optimere fremtidige annoncekampagner.

For os som operatører af denne hjemmeside er de indsamlede data anonyme. Vi er ikke i stand til at nå frem til nogen konklusioner om brugernes identitet. Facebook arkiverer dog oplysningerne og behandler dem, så det er muligt at oprette forbindelse til den respektive brugerprofil, og Facebook er i stand til at bruge dataene til egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks databrugspolitik. Dette gør det muligt for Facebook at vise annoncer på Facebook-sider såvel som på steder uden for Facebook. Vi som operatør af denne hjemmeside har ingen kontrol over brugen af sådanne data.

Brugen af Facebook Pixel er baseret på Art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i effektive reklamekampagner, som også omfatter sociale medier.

I Facebooks databeskyttelsespolitikker finder du yderligere oplysninger om beskyttelsen af dit privatliv på: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du har også mulighed for at deaktivere remarketingfunktionen "Custom Audiences" i afsnittet om annonceindstillinger under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For at gøre dette skal du først logge ind på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere enhver brugerbaseret annoncering fra Facebook på webstedet for European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Plug-ins og værktøjer

YouTube med udvidet databeskyttelsesintegration

Vores hjemmeside bruger plug-ins til YouTube-platformen, som drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Vi bruger YouTube i den udvidede databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube sikrer denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen information om besøgende på denne hjemmeside, før de ser videoen. Ikke desto mindre betyder dette ikke nødvendigvis, at deling af data med YouTube-partnere kan udelukkes som følge af den udvidede databeskyttelsestilstand. For eksempel, uanset om du ser en video, vil YouTube altid oprette forbindelse til Google DoubleClick-netværket.

Så snart du begynder at afspille en YouTube-video på vores hjemmeside, oprettes en forbindelse til YouTubes servere. Som et resultat vil YouTube-serveren få besked, hvilken af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, mens du besøger vores websted, gør du det muligt for YouTube at allokere dine browsingmønstre direkte til din personlige profil. Du har mulighed for at forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Ydermere, efter du er begyndt at afspille en video, vil YouTube være i stand til at placere forskellige cookies på din enhed. Ved hjælp af disse cookies vil YouTube være i stand til at indhente oplysninger om vores hjemmesidebesøgende. Disse oplysninger vil blandt andet blive brugt til at generere videostatistik med det formål at forbedre sidens brugervenlighed og forhindre forsøg på at begå svindel. Disse cookies bliver på din enhed, indtil du sletter dem.

Under visse omstændigheder kan yderligere databehandlingstransaktioner blive udløst, efter at du er begyndt at afspille en YouTube-video, som er uden for vores kontrol.

Brugen af YouTube er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde. I henhold til art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR er dette en legitim interesse.

For mere information om, hvordan YouTube håndterer brugerdata, se venligst YouTubes databeskyttelsespolitik under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Vores hjemmeside bruger plug-ins til videoportalen Vimeo. Udbyderen er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hvis du besøger en af siderne på vores hjemmeside, hvori der er integreret et Vimeo plug-in, etableres en forbindelse til Vimeos servere. Som en konsekvens heraf vil Vimeo-serveren modtage information om, hvilke af vores sider du har besøgt. Desuden vil Vimeo modtage din IP-adresse. Dette vil også ske, hvis du ikke er logget ind på Vimeo eller ikke har en konto hos Vimeo. De oplysninger, der registreres af Vimeo, vil blive overført til Vimeos server i USA.

Hvis du er logget ind på din Vimeo-konto, aktiverer du Vimeo til direkte at allokere dine browsingmønstre til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Vimeo-konto.

Brugen af Vimeo er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde. I henhold til art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR er dette en legitim interesse.

For mere information om, hvordan Vimeo håndterer brugerdata, se venligst Vimeos databeskyttelsespolitik under: https://vimeo.com/privacy.

Google Web-skrifttyper

For at sikre, at skrifttyper, der bruges på denne hjemmeside, er ensartede, bruger denne hjemmeside såkaldte webfonte leveret af Google. Når du tilgår en side på vores hjemmeside, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i din browsercache for at vise tekst og skrifttyper korrekt.

For at gøre dette skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Som et resultat vil Google lære, at din IP-adresse blev brugt til at få adgang til vores hjemmeside. Brugen af Google Web Fonts er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en ensartet og tiltalende måde. Ifølge art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR er dette en legitim interesse.

Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, vil en standardskrifttype installeret på din computer blive brugt.

For mere information om Google Web Fonts, følg venligst dette link: https://developers.google.com/fonts/faq og se Googles databeskyttelseserklæring under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google kort

Via en API bruger denne hjemmeside korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at aktivere brugen af Google Maps-funktionerne skal din IP-adresse gemmes. Disse oplysninger overføres som udgangspunkt til en af Googles servere i USA, hvor de arkiveres. Operatøren af denne hjemmeside har ingen kontrol over dataoverførslen.

Vi bruger Google Maps til at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde og til at gøre de steder, der oplyses på vores hjemmeside, nemme at finde. Dette udgør en legitim interesse som defineret i art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR.

For mere information om håndtering af brugerdata, bedes du læse Googles databeskyttelseserklæring under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Vi bruger korttjenesten leveret af OpenStreetMap (OSM). Udbyderen af denne service er Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Storbritannien.

Når du besøger et websted, hvor OpenStreetMap er indlejret, vil din IP-adresse og andre oplysninger vedrørende dine adfærdsmønstre på denne hjemmeside blive overført til OSMF. Under visse omstændigheder vil OpenStreetMap gemme cookies i din browser. Cookies er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at foretage en analyse af din hjemmesidebrug. Du har mulighed for at forhindre lagring af cookies ved at foretage relevante ændringer i indstillingerne for din browsersoftware. Vi skal dog påpege, at det kan gøre det umuligt for dig at bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i deres fulde omfang.

Desuden kan din placering blive registreret, hvis du har tilladt dette i dine enhedsindstillinger, for eksempel på din mobiltelefon. Udbyderen af denne hjemmeside har ingen kontrol over denne type dataoverførsel. For detaljer, se venligst OpenStreetMaps databeskyttelsespolitik under følgende link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Vi bruger OpenStreetMap med det formål at sikre en attraktiv præsentation af vores online tilbud og for at gøre det nemt for besøgende at finde de steder, vi angiver på vores hjemmeside. Dette etablerer legitime grunde som defineret i art. 6 Sektion. 1 lit. f GDPR.