Przejdź do treści
Strona startowa » Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszą Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy pod niniejszą kopią.

Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. „administrator”)?

Dane zawarte w niniejszym serwisie są przetwarzane przez operatora serwisu, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Informacje wymagane przepisami prawa” na tej stronie.

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa, jeśli chodzi o Twoje dane?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach archiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia Twoich danych. Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie, jeśli masz pytania dotyczące tego lub innych kwestii związanych z ochroną danych. Masz również prawo zgłosić skargę do właściwego organu nadzoru.

Ponadto w określonych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas Twojej wizyty na naszej stronie. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą plików cookie i tego, co nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy Twoich wzorców przeglądania są przeprowadzane anonimowo; tj. wzorców przeglądania nie można powiązać z Tobą. Masz możliwość sprzeciwienia się takim analizom lub możesz zapobiec ich wykonaniu, nie używając określonych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, zapoznaj się z naszą deklaracją o ochronie danych poniżej.

Masz możliwość sprzeciwienia się takim analizom. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu zbierane są informacje.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej „administratorem” w RODO)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:

Petros Aslanakis

Hochkalterstraße 4

90471 Norymberga

Niemcy

E-mail: post(@)wetterradar.org

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje o celach i zasobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą udzieloną nam zgodę. Aby to zrobić, wystarczy, że wyślesz nam nieformalne powiadomienie e-mailem. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również wszelkiego profilowania na podstawie tych przepisów. Aby określić podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, zapoznaj się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, których dotyczył jest dochodzenie, wykonywanie lub obrona uprawnień prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, których to dotyczy, do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do zgłoszenia skargi we właściwym urzędzie nadzorczym

W przypadku naruszeń RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych w drodze sądowej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali nam lub osobie trzeciej dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać, sprawdzając, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje o blokowaniu, poprawianiu i usuwaniu danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • W przypadku, gdybyś zakwestionował prawidłowość archiwizowanych przez nas Twoich danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia swoich praw, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być ze sobą ważone. Dopóki nie zostało ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”, w celu przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

3. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

W niektórych przypadkach nasza witryna internetowa i jej strony wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby upewnić się, że jesteś powiadamiany o każdorazowym umieszczeniu plików cookie i aby umożliwić akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz skorzystać (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić bezbłędne technicznie i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy wzorców przeglądania) powinny być przechowywane, są one osobno omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje nam. Informacje obejmują:

  • Rodzaj i wersja używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania do serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu należy rejestrować pliki dziennika serwera.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoja prośba, w tym wszystkie wynikające z tego dane osobowe (imię i nazwisko, prośba) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jeśli jest to niezbędne do realizacji działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu próśb skierowanych do nas.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub wygaśnie cel przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie

Gdy korzystasz z funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twoich komentarzy zostaną zarchiwizowane informacje o czasie wygenerowania komentarza, Twój adres e-mail oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP wszystkich użytkowników, którzy wprowadzają komentarze. Biorąc pod uwagę, że nie sprawdzamy komentarzy przed ich opublikowaniem, potrzebujemy tych informacji, aby podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia praw, takiego jak zniesławienie lub propaganda.

Subskrybowanie komentarzy

Jako użytkownik tej strony masz możliwość subskrybowania komentarzy po zarejestrowaniu. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, której celem jest weryfikacja, czy jesteś faktycznym posiadaczem podanego adresu e-mail. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, klikając odpowiedni link w e-mailach informacyjnych. Dane wprowadzone w związku z subskrypcjami komentarzy zostaną w takim przypadku usunięte. Jeśli jednak przekazałeś nam te informacje w innych celach iz innej lokalizacji (np. przy zapisywaniu się do newslettera), dane pozostaną w naszym posiadaniu.

Okres przechowywania komentarzy

Komentarze i wszelkie powiązane informacje (np. adres IP) będą przez nas przechowywane i pozostaną na naszej stronie internetowej, dopóki treść, której dotyczył komentarz, nie zostanie w całości usunięta lub jeśli komentarze musiały zostać usunięte ze względów prawnych (np. obraźliwe komentarze) .

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili masz prawo odwołać każdą zgodę, którą już nam udzieliłeś. Aby to zrobić, wystarczy, że wyślesz nam nieformalne powiadomienie e-mailem. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, uporządkowania treści lub zmiany stosunku prawnego (inwentaryzacja danych). Działania te podejmowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do umożliwienia użytkownikom korzystania z usług i rozliczania za nie.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych nakazów przechowywania.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dla sklepów internetowych, sprzedawców detalicznych i wysyłce towaru

Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z obsługą umowy; na przykład z firmami, którym powierzono wysyłkę towarów lub instytucją finansową, której zadaniem jest przetwarzanie płatności. Dalsze przekazywanie danych nie nastąpi lub nastąpi tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę. Jakiekolwiek udostępnianie Twoich danych osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów o usługi i treści cyfrowe

Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z obsługą umowy; na przykład z instytucją finansową, której zadaniem jest przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie nastąpi lub nastąpi tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę. Jakiekolwiek udostępnianie Twoich danych osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

4. Media społecznościowe

Narzędzie do bezpiecznego udostępniania eRecht24

Użytkownicy mogą udostępniać zawartość naszej witryny internetowej i jej stron w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Google+. W tym celu ta strona korzysta z Narzędzie do bezpiecznego udostępniania eRecht24. To narzędzie nie nawiązuje bezpośredniego połączenia między siecią a użytkownikiem, dopóki użytkownik nie kliknie aktywnie jednego z przycisków. Kliknięcie tego przycisku stanowi treść w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. RODO. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana przez użytkownika, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe działania.

To narzędzie nie przekazuje automatycznie danych użytkownika operatorom tych platform. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z sieci społecznościowych, po użyciu przycisku społecznościowego Facebook, Google+1, Twitter i in. pojawi się okno informacyjne, które umożliwia użytkownikowi potwierdzenie tekstu przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mają możliwość udostępniania zawartości tej witryny i jej strony w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych w sieciach społecznościowych, bez generowania całej historii przeglądania przez operatorów tych sieci.

Wtyczki mediów społecznościowych z Shariff

Na naszej stronie internetowej i jej stronach korzystamy z wtyczek sieci społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Z reguły wtyczki te można rozpoznać po pojawieniu się odpowiednich logo mediów społecznościowych. Aby zagwarantować ochronę danych na naszej stronie internetowej, używamy tych wtyczek tylko w połączeniu z tak zwanym rozwiązaniem „Shariff”. Ta aplikacja uniemożliwia wtyczkom, które zostały zintegrowane z naszą witryną, przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy natychmiast po wejściu na naszą witrynę.

Bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy nie zostanie nawiązane, dopóki nie aktywujesz odpowiedniej wtyczki poprzez kliknięcie przycisku powiązanego (co oznacza Twoją zgodę). Gdy tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzyma informację, że odwiedziłeś naszą stronę internetową z Twoim adresem IP. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. Facebook), odpowiedni dostawca będzie mógł przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. RODO. Masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe transakcje.

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostarczanej przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka jest dostępny pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową i jej strony, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. W rezultacie Facebook otrzyma informację, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą Twojej wtyczki. Jeśli jednak klikniesz przycisk „Lubię to” Facebooka, gdy jesteś zalogowany do swojego konta na Facebooku, możesz powiązać zawartość naszej witryny i jej stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook będzie mógł przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej i jej stronach do Twojego konta użytkownika Facebooka. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie mamy żadnej wiedzy na temat przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przyporządkować Twoją wizytę w naszej witrynie i jej stronach do Twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się z konta na Facebooku podczas korzystania z naszej witryny.

Korzystanie z wtyczki Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Wtyczka Twittera

Zintegrowaliśmy z naszą stroną internetową funkcje platformy mediów społecznościowych Twitter. Funkcje te są dostarczane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas korzystania z Twittera i funkcji „Re-Tweetuj”, odwiedzane strony internetowe są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i ujawniane innym użytkownikom. Podczas tego procesu dane są również przesyłane do Twittera. Musimy zaznaczyć, że my, dostawcy strony internetowej i jej stron, nie wiemy nic o treści przesyłanych danych i wykorzystaniu tych informacji przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.

Korzystanie z wtyczek Twittera opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Masz możliwość zresetowania ustawień ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta na https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasza witryna i jej strony wykorzystują funkcje Google+; dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Rejestrowanie i udostępnianie informacji: za pomocą przycisku Google+ możesz publikować informacje na całym świecie. Przycisk Google+ zapewnia Tobie i innym użytkownikom spersonalizowane treści Google, a także treści naszych partnerów. Google zapisuje informacje, które wprowadziłeś dla treści z +1, a także informacje o witrynie/stronie, którą przeglądałeś po kliknięciu +1. Twoje wpisy +1 mogą pojawiać się jako informacje wraz z nazwą Twojego profilu i Twoim zdjęciem w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub w Twoim profilu Google lub w innych lokalizacjach w witrynach i reklamach w internecie.

Google rejestruje informacje o Twoich działaniach +1, aby ulepszać usługi Google dla Ciebie i innych. Aby móc korzystać z przycisku Google+, potrzebujesz publicznego profilu Google, który jest widoczny na całym świecie, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla swojego profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę używaną podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub są w posiadaniu innych powiązanych z Tobą informacji, które Cię identyfikują.

Wykorzystanie zarejestrowanych informacji: Oprócz wyżej wymienionych celów użytkowania, informacje, które podajesz, są również wykorzystywane zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności danych Google. Google może potencjalnie publikować podsumowujące statystyki dotyczące działań +1 swoich użytkowników lub udostępniać te informacje użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, potencjalni klienci lub powiązane strony internetowe.

Korzystanie z wtyczki Google+ opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Wtyczka Instagrama

Zintegrowaliśmy z naszą stroną internetową funkcje platformy mediów publicznych Instagram. Funkcje te oferuje Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć treści z naszej strony internetowej ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej i jej stron nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Instagram.

Korzystanie z wtyczki Instagram opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych na Instagramie pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Tumblr

Nasza witryna i jej strony wykorzystują przyciski platformy Tumblr. Dostawcą jest Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, Nowy Jork, NY 10010, USA.

Te przyciski umożliwiają udostępnianie raportu lub strony na Tumblr lub śledzenie dostawcy na Tumblr. Jeśli uzyskasz dostęp do jednej z naszych stron internetowych za pomocą przycisku Tumblr, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy żadnej kontroli nad ilością danych gromadzonych i przesyłanych przez Tumblr za pomocą tej wtyczki. Na podstawie aktualnego statusu informacji, które posiadamy, przesyłany jest adres IP użytkownika i adres URL odpowiedniej witryny.

Korzystanie z wtyczki Tumblr opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu firmy Tumblr o ochronie danych pod adresem: https://www.tumblr.com/privacy/de.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy wchodzisz na jedną z naszych witryn, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostanie powiadomiony, że odwiedziłeś nasze strony internetowe za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Poleć” LinkedIn i zalogujesz się na swoje konto LinkedIn, LinkedIn będzie w stanie przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Korzystanie z wtyczki LinkedIn opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka Pinterest

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej Pinterest. Sieć jest obsługiwana przez Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest”).

Jeśli uzyskasz dostęp do witryny lub strony zawierającej taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Podczas tego procesu wtyczka przesyła dane dziennika na serwery Pinteresta w Stanach Zjednoczonych. Dane dziennika mogą ewentualnie obejmować Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które zawierają również funkcje Pinteresta. Informacje obejmują również rodzaj i ustawienia przeglądarki, dane i czas zapytania, sposób korzystania z Pinteresta i plików cookie.

Korzystanie z wtyczki Pinterest opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, a także powiązanych praw i opcji ochrony prywatnych informacji, zapoznaj się z informacjami o prywatności danych na Pintereście pod adresem: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator niniejszej strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jego przesłaniem do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany do jednego z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej w celu generowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora tej strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. . Adres IP przesłany w połączeniu z Google Analytics z Twojej przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka przeglądarki

Masz możliwość zablokowania archiwizacji plików cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Jednak zwracamy uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto masz możliwość uniemożliwienia Google rejestrowania danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki. w dostępnym pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec rejestracji danych

Masz możliwość zablokowania rejestrowania swoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie rezygnacji, który uniemożliwi zapisywanie Twoich danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywacja Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych kontraktowych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych z Google i przy korzystaniu z Google Analytics w pełni wdrażamy rygorystyczne przepisy niemieckich agencji ochrony danych.

Parametry demograficzne dostarczane przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „parametry demograficzne” udostępnianej przez Google Analytics. Umożliwia generowanie raportów dostarczających informacji o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających serwis. Źródłem tych informacji są reklamy Google związane z zainteresowaniami, a także dane odwiedzających uzyskane od dostawców zewnętrznych. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Masz możliwość dezaktywacji tej funkcji w dowolnym momencie, dokonując odpowiednich zmian ustawień dotyczących reklam na swoim koncie Google lub możesz ogólnie zabronić rejestrowania swoich danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w sekcji „Sprzeciw wobec rejestrowania danych”.

Okres archiwizacji

Dane dotyczące użytkownika lub poziomu incydentu przechowywane przez Google powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Androida) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 26 miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij poniższy link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Statystyki WordPress

Ta strona korzysta z narzędzia WordPress Stats w celu statystycznej analizy informacji dostępowych użytkowników. Dostawcą rozwiązania jest firma Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z tej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Twój adres IP staje się anonimowy po przetworzeniu i przed przechowywaniem danych.

Pliki cookie „WordPress Stats” pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Przechowywanie plików cookie „WordPress Stats” i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w anonimowej analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji oferty internetowej i reklam operatora.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziesz powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookie i możesz zezwolić na pliki cookie tylko w niektórych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie, a także możesz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Masz możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych w przyszłości, umieszczając plik cookie rezygnacji w swojej przeglądarce, klikając poniższy link: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Jeśli usuniesz pliki cookie na swoim komputerze, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Google AdSense

Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam oferowanej przez Google Inc. („Google”). Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense używa tak zwanych „plików cookie”; tj. pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z tej witryny. Google AdSense wykorzystuje również tzw. Web Beacons (niewidoczne grafiki). Te sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą być wykorzystywane do analizy informacji, takich jak dane o ruchu odwiedzających na tej stronie internetowej.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory sieci Web dotyczące korzystania z tej witryny (w tym adres IP) oraz dostarczania formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Google może udostępniać te informacje partnerom handlowym Google. Google nie będzie jednak łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Przechowywanie plików cookie AdSense opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji oferty internetowej i reklam operatora.

Możesz zapobiec instalacji tych plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, które zbieramy o Tobie przez Google w sposób opisany powyżej i zgadzasz się na wyżej wymieniony cel użytkowania.

Remarketing Google Analytics

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, które działają na wszystkich urządzeniach. Dostawcą tych rozwiązań jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia połączenie reklamowych grup docelowych generowanych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, które działają na wszystkich urządzeniach. Umożliwia to wyświetlanie spersonalizowanych komunikatów reklamowych opartych na zainteresowaniach, w zależności od Twojego wcześniejszego użytkowania i wzorców przeglądania na urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w sposób dostosowany do Ciebie, a także na dowolnym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli udzieliłeś nam odpowiedniej zgody, Google połączy w tym celu Twoje postępy przeglądarki internetowej i aplikacji z Twoim kontem Google. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie tych samych spersonalizowanych komunikatów reklamowych na każdym urządzeniu, na które logujesz się swoim kontem Google.

W celu obsługi tej funkcji Google Analytics rejestruje uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, którzy są tymczasowo połączeni z naszymi danymi Google Analytics w celu określenia i zestawienia grup docelowych dla reklam, które mają być wyświetlane na wszystkich urządzeniach.

Możesz na stałe sprzeciwić się remarketingowi / targetowaniu na wszystkich urządzeniach, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google. Aby to zrobić, skorzystaj z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Konsolidacja danych zarejestrowanych na Twoim koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą możesz udzielić Google, a także tam ją odwołać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Procesy rejestrowania danych, które nie są konsolidowane na Twoim koncie Google (na przykład z powodu braku konta Google lub sprzeciwu wobec konsolidacji danych), rejestracja danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimizowanej analizie odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Więcej informacji i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w Polityce prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program promocyjny firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W połączeniu z Google AdWords korzystamy z narzędzia o nazwie Conversion Tracking. Jeśli klikniesz reklamę opublikowaną przez Google, zostanie umieszczony plik cookie do celów śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na komputerze użytkownika. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my będziemy mogli rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został połączony z tą stroną.

Każdemu klientowi Google AdWords przydzielany jest inny plik cookie. Te pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Użytkownicy otrzymują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamy i zostali połączeni ze stroną wyposażoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które pozwoliłyby im osobiście zidentyfikować tych użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Jeśli to zrobisz, nie zostaniesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie plików cookie „konwersji” i korzystanie z tego narzędzia do śledzenia opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji oferty internetowej i reklam operatora.

Więcej szczegółowych informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w Polityce prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziesz powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookie i możesz zezwolić na pliki cookie tylko w niektórych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie, a także możesz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Piksel Facebooka

Aby zmierzyć nasze współczynniki konwersji, nasza strona internetowa wykorzystuje piksel aktywności odwiedzających Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

To narzędzie umożliwia śledzenie odwiedzających stronę po połączeniu ich ze stroną internetową dostawcy po kliknięciu reklamy na Facebooku. Umożliwia to analizę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych kampanii reklamowych.

Dla nas jako operatorów tej strony internetowej zebrane dane są anonimowe. Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Facebook archiwizuje jednak te informacje i przetwarza je, aby możliwe było nawiązanie połączenia z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystać dane do własnych celów promocyjnych zgodnie z Zasady korzystania z danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, a także w lokalizacjach poza Facebookiem. Jako operator tej strony internetowej nie mamy kontroli nad wykorzystaniem takich danych.

Korzystanie z Facebook Pixel opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w skutecznych kampaniach reklamowych, które obejmują również media społecznościowe.

W Polityce Prywatności Danych Facebooka znajdziesz dodatkowe informacje na temat ochrony Twojej prywatności pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Masz również możliwość dezaktywacji funkcji remarketingu „Custom Audiences” w sekcji ustawień reklam pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz najpierw zalogować się na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz dezaktywować wszelkie reklamy oparte na użytkownikach Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki platformy YouTube, której operatorem jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Nie musi to jednak oznaczać, że udostępnianie danych partnerom YouTube może zostać wykluczone w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych. Na przykład niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko zaczniesz odtwarzać wideo YouTube na naszej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przypisanie Twoich wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania wideo YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie YouTube będzie mógł uzyskać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności dla użytkownika witryny i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. Te pliki cookie pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu z YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentacją naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak YouTube postępuje z danymi użytkowników, zapoznaj się z Polityką prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną ze stron naszej witryny, z którą zintegrowano wtyczkę Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. W konsekwencji serwer Vimeo otrzyma informację, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Stanie się tak również, jeśli nie jesteś zalogowany do Vimeo lub nie masz konta w Vimeo. Informacje zarejestrowane przez Vimeo zostaną przesłane na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, umożliwiasz Vimeo bezpośrednie przypisanie Twoich wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Korzystanie z Vimeo opiera się na naszym zainteresowaniu prezentacją naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Vimeo obsługuje dane użytkowników, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Vimeo pod: https://vimeo.com/privacy.

Czcionki internetowe Google

Aby zapewnić, że czcionki używane na tej stronie są jednolite, ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google. Kiedy wchodzisz na stronę w naszej witrynie, Twoja przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google. W rezultacie Google dowie się, że Twój adres IP został użyty do uzyskania dostępu do naszej witryny. Korzystanie z czcionek internetowych Google opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w jednolity i atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka zainstalowana na Twoim komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, kliknij ten link: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych Google pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

mapy Google

Za pośrednictwem interfejsu API ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, Twój adres IP musi być zapisany. Z reguły informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony nie ma kontroli nad przesyłaniem danych.

Korzystamy z Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i aby lokalizacje ujawnione na naszej stronie były łatwe do odnalezienia. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Korzystamy z usługi mapowania dostarczanej przez OpenStreetMap (OSM). Dostawcą tej usługi jest Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Wielka Brytania.

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, na której została osadzona OpenStreetMap, twój adres IP i inne informacje dotyczące twoich zachowań na tej stronie zostaną przesłane do OSMF. W pewnych okolicznościach OpenStreetMap zapisze pliki cookie w Twojej przeglądarce. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania z witryny. Masz możliwość uniemożliwienia przechowywania plików cookies poprzez odpowiednie zmiany ustawień oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny w ich pełnym zakresie.

Ponadto Twoja lokalizacja może być rejestrowana, jeśli wyraziłeś na to zgodę w ustawieniach urządzenia, na przykład w telefonie komórkowym. Dostawca tej strony internetowej nie ma kontroli nad tym rodzajem przesyłania danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Polityką prywatności danych OpenStreetMap pod następującym linkiem: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Używamy OpenStreetMap w celu zapewnienia atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia odwiedzającym znalezienia lokalizacji, które określamy na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadnione podstawy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.